INICIO EMPRESA FABRICACIÓN E REPARACIÓN INSTALACIONS E DEPARTAMENTOS CALIDADE E MEDIOAMBIENTE EMPREGO CONTACTO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Seguindo os principios de licitude, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición a presente Política de Privacidade

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

RESPONSABLE Metalúrgica BB S.L.
NIF B15442890
DOMICILIO SOCIAL Pg. Ind. de Bértoa, Rúa do Ferro, Parcela B-9, 15105 Carballo (A Coruña)
CONTACTO Email: info@metalurgicabb.com; Teléfono: 981 700 283

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En Metalúrgica BB S.L., dependendo da categoría de interesado de que se trate, tratamos a información que nos facilita coas seguintes finalidades:

INTERESADOS FINALIDADES DO TRATAMENTO
POTENCIAIS CLIENTES Xestionar a potencial relación comercial e/ou profesional, xestionar o envío de información solicitada e/ou resolver as consultas plantexadas, facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou productos da súa interese.
CLIENTES Xestionar a relación comercial e/ou profesional, facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou productos da súa interese.
PROVEEDORES Xestionar a relación comercial e/ou profesional.
CANDIDATOS Xestionar o proceso de selección de personal.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos personais, dependendo da categoría do interesado de que se trate, pode ser:

INTERESADOS BASE LEGAL
POTENCIAIS CLIENTES Art. 6.1.b RGPD: aplicación, a petición do interesado, de medidas precontractuais (presupostos, follas de encargo, ofertas de servizos…).
Art. 6.1.f RGPD: Interese lexítima (enviar información solicitada, responder ás consultas plantexadas…).
Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio interesado (facilitar ofertas dos noso servizos e/ou productos).
CLIENTES Art. 6.1.b RGPD: execución dun contrato no que o interesado é parte.
PROVEEDORES Art. 6.1.b RGPD: execución dun contrato no que o interesado é parte.
CANDIDATOS Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio interesado.

Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou á imposibilidade de prestarlo.

Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se poideran derivar do mesmo e de calquer outra esixencia legal.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Metalúrgica BB S.L. non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe delo expresamente.

Adicionalmente informámoslle que determinados datos, en virtude coa normativa vixente ou da relación contractual que manteña con Metalúrgica BB S.L., poderán ser comunicados a:

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Os dereitos de protección de datos que poderán exercer os interesados, cando procedan, son:

Os titulares dos datos personais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ó domicilio social de Metalúrgica BB S.L. ou ó correo electrónico habilitado a tal efecto, info@metalurgicabb.com.

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en adiante, AEPD, www.aepd.es

Podo retirar o consentimento?

Vostede ten a posibilidade e o dereito a retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde podo reclamar en caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por Metalúrgica BB S.L. ou que as solicitudes de exercicio de dereitos non foran atendidas de forma satisfactoria, pode interpoñer unha reclamación ante a autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.aepd.es.

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslles que adoptou tódalas medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais suministrados. Todo elo para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, se ben a seguridade absoluta non existe.

E importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe sempre que se produza unha modificación dos mesmos.

Confidencialidade

Metalúrgica BB S.L. infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nen comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, agás nos casos legalmente previstos, ou salvo que o interesado nolo autorizase expresamente.

METALURGICA BB S.L.
Pol. Ind. de Bértoa, Parcela B-9 15105 Carballo, A Coruña (España)
Teléfono: +0034 981700283 - Fax: +0034 981 704071
Aviso legal - Política de privacidade - Política de cookies - Configurar cookies
www.metalurgica.com © - Tódolos dereitos reservados
diseño web E-Pulse

Utilizamos cookies propias e de terceiros para optimizar a túa visita. Non utilizamos cookies para recoller información de carácter persoal.

Podes permitir o seu uso ou rexeitalo e cambiar a súa configuración cando o desexes.

Pechar

Máis información na nosa Política de Cookies.