INICIO EMPRESA FABRICACIÓN E REPARACIÓN INSTALACIONS E DEPARTAMENTOS CALIDADE E MEDIOAMBIENTE EMPREGO CONTACTO

Política de Privacidade

 

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais facilitados por Ud. a través dos formularios deste WEBSITE incorporaranse aos ficheiros titularidade de METALURGICA BB S.L. en diante, A ENTIDADE), segundo o tipo de servizo ou información solicitados. A ENTIDADE ten o seu domicilio social no Polígono Industrial de Bértoa, Parcela B-9 - 15105 Carballo (A Coruña, España).

Así mesmo, ao pulsar o botón "enviar" Ud. consente que os seus datos persoais sexan tratados para prestarlle o servizo ou fornecerlle a información solicitada e para remitirlle información comercial dos produtos ou servizos comercializados ou prestados pola ENTIDADE.

Ud. garante que os datos achegados a través dos formularios son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. No caso de que os datos achegados pertencesen a un terceiro distinto de quen facilita os datos, debe Ud. informar a devandito terceiro dos aspectos contidos nesta Política e obter a súa autorización para facilitar os seus datos para os fins sinalados.

Vostede poderá revogar o consentimento prestado así como, exercer de xeito gratuíto os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico info@metalurgicabb.com ou ao domicilio social indicado anteriormente.

O portal informa que a ENTIDADE, para evitar que os datos persoais solicitados altérense, perdan ou se traten ou usen de forma non autorizada ou por outras persoas, adoptaron respectivamente as medidas de seguridade previstas ao efecto no RD 1720/2007, de 13 de Decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 e obrigan ao persoal responsable a cumprir o seu deber de segredo e custodia dos datos de carácter persoal.

METALURGICA BB S.L.
Pol. Ind. de Bértoa, Parcela B-9 15105 Carballo, A Coruña (España)
Teléfono: +0034 981700283 - Fax: +0034 981 704071
Condicions de uso e información legal - Política de privacidade
www.metalurgica.com ©2019 - Tódolos dereitos reservados
diseño web E-Pulse